Molnár-Gáspár Attila építész

2004 óta rendelkezem É1 vezetői tervezői minősítéssel.

Eddigi tevékenységem során széleskörű tapasztalat szereztem: dolgoztam tervezőként, ingatlankezelőként, hatósági- és építésfelügyeleti munkakörben. Otthon vagyok az épületek tervezés, beruházási feladatok előkészítése, hatósági engedélyeztetés, kivitelezési tervek és pályázatok előkészítése feladataiban.

nyújtott szolgáltatások:

 • épületfelmérés
 • beruházási koncepció
 • építési engedélyezési terv
 • bontás engedélyezése
 • egyszerű bejelentés lakóépületekhez
 • kiviteli terv és költségvetés
 • pályázati közreműködés

tervezés menete és ideje

Megkeresést követően, egyeztetett időpontban megtekintem a tervezési helyszínt és lehetőség nyílik a tulajdonos elképzeléseinek megvitatására.

Ezt követően tisztázom a kérdéses ingatlanra vonatkozó rendezéstervi előírásokat és jogszabályi követelményeket, feltárva a lehetőségeket és kötöttségeket, amelyek nagyban befolyásolhatják a projektet [közel egy hét].

A lehetőségeket egyeztetve a tulajdonossal, készítek egy beruházási koncepciót, amely tartalmazza a főbb paramétereket, alaprajzi vázlatok és tömegvázlatot. Ennek elfogadását követően árajánlatot adok a komplett tervezési munka díjára [egy hét].

Az ajánlat elfogadását követően elkészül a vázlatterv és a tervezési program, amely rögzíti a megrendelő elvárásait a 266/2013. (VII. 11.) Kormány rendelet 16. § alapján. [két hét]

Engedélyezési eljárást megelőzően javasolom az előzetes építésügyi hatósági szolgáltatás igénybevételét, amelyben az  engedélyező hatóság hivatalos dokumentumban nyilatkozik az eljárás menetéről és szakhatóságok köréről [15 nap]. Az építési engedélyezési tervek ennek ismeretében készülnek, számos esetben javasolt az előzetes szakhatósági egyeztetés vagy állásfoglalás kérése [40-80 nap].

Az engedélyezési eljárásra a jogszabály általános esetben 21 napos eljárási időt szab, amely nem tartalmazza a postázás, hiánypótlás és szakhatósági eljárások idejét. Így az általános tapasztalat, hogy az eljárások ideje 45 - 60 nap között mozog.

Külön figyelmet kell fordítani az építési telek rendezettségére, mert annak földhivatali ügyintézése több mint két hónap, ami hátráltatja az engedélyezési eljárást!

Összefoglalva célszerűbb az engedélyezés előkészítésére több időt szánni, ahol tisztázhatóak a hatósági követelmények, mint az engedélyezés során módosítani!

A kiviteli tervek a jogerős építési engedély ismeretében készíthetőek el. [60 - 120 nap]

tervezési díjak

A tervezési munkák egyediségére való tekintettel, minden eset egyedi árképzéssel kerül kialakításra.

kérjen árajánlatot >>

épületfelmérés

Felújításhoz, bővítéshez, fejlesztéshez és pályázathoz szükséges felmérési terveket és az épület leírását rövid határidőre készítem el.

Előre megbeszélt időpontban lézeres eszközzel kerül felmérésre az épület.

A dokumentációt kívánság szerinti formátumban nyújtom át a megrendelőnek.

beruházási koncepció készítése

A beruházások előkészítéseként építési koncepciót készítek, amely tartalmazza az érintett ingatlan beépíthetőségét, közművesítettségét és egyéb tulajdonságait.

Az adottságoknak megfelelően készül a tervezési program és egy koncepcióterv (látványterv).

építési engedélyezési terv

312/2012. (XI. 8.) Kormány rendelet [ELJ.R.] 17. § (1) bekezdése alapján az 1. mellékletben foglalt kivételektől eltekintve az épületekre építési engedélyt kell kérni.

Engedélyezést meg kell előzze az építési telek kialakítása!

Megbízás esetén elsőként vázlatterv és tömegvázlatok készülnek, amelyek alapján összeállításra kerül a tervezési program, amely tartalmazza a megrendelőigényeit és a telekre vonatkozó kötöttségeket és jogszabályi előírásokat. Ennek véglegesítését követően készül el az Elj.R. rendelet 8. mellékletének és OTÉKnak megfelelő építési engedélyezési dokumentációt:

kérelem, statisztikai adatlap, építészeti műszaki leírás és tervek m 1:100, helyszínrajz m :500, rétegrendek, statikai leírás, gépészeti- és villamos leírás, tűzvédelmi dokumentáció, forgalomtechnikai leírás, közegészségügyi leírás, konyhatechnológiai leírás, környezetvédelmi leírás, talajvédelmi terv, talajmechanikai szakvélemény

Igény esetén feltöltést is vállalok az ÉTDR rendszerébe, illetve az engedélyezés ügyintézését.

az engedélyezési eljárásról itt olvashat bővebben >>

bontás engedélyezése

 Az Elj.R. 45.§ (1) bekezdése alapján a műemléki- vagy helyi védettségű és ikres- vagy zártsorú beépítettségű épületek bontásához engedélyezési eljárást kell indítani.

Az ehhez szükséges műszaki- és bontás technológiai leírást, az épület szemrevétele után gyorsan elkészítem.

lakóépületek egyszerű bejelentése

2016. január 1. követően a 300 m2 alatti lakó épületeket egyszerű bejelentéssel lehet építeni vagy bővíteni, a 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet alapján. 2017. január 1. követően ezt az elektronikus építési napló készenlétbe helyezésével teszi meg az építtető.

Az egyszerű bejelentéshez a Magyar Építész Kamara szabályzata szerinti kiviteli tervdokumentációt kell készíteni, amelyhez szakági tervezők bevonása szükséges. /az építész terveket és műszaki leírást, statikai méretezést (alapozás és födém) és a gépészeti leírás + kapcsolási vázlat és villamos rendszerek leírása/

 Az egyszerű bejelentés esetén a rendelet előírja a kötelező tervezői művezetést, legalább hat alkalommal.

kiviteli terv és költségvetés

A kiviteli terveket a 191/2009. (IX. 15.) Kormány rendelet 1. számú melléklete alapján kell elkészíteni.

Szakági tervezők bevonásával vállalom az épületek generál tervezését, amelynek során az igényeknek megfelelően készül a kiviteli terv

 • építészet / műszaki leírás, helyszínrajz m 1:500, alaprajzok, metszetek, homlokzatok m 1:50, részletrajzok m 1:20, 
 • statika / műszaki leírás, alapozási-, fedélszék-, lépcső-, monolit szerkezetek tervei m 1:50
 • gépészet / műszaki leírás, víz-, csatorna-, gáz hálózatok és közműcsatlakozások, fűtési, hideg-melegvíz hálózatok, szellőzés, külső közműellátás tervei m 1:50
 • villamosság / műszaki leírás, erős áramú hálózatok- világítás tervei m 1:50
 • belső hálózatok / kábel TV rendszer, számítógépes hálózat, nővérhívó
 • tűzvédelmi leírás / biztonsági és egészségvédelmi terv
 • tűzjelző rendszer tervei és engedélyeztetése

+árazatlan- és árazott tételes költségvetés a tervezett szerkezetekre